Make your own free website on Tripod.com
Terug

Rekenonderzoek

Epie Koster

 
 
:: Aanvankelijk lees-en spellingonderzoek.
 :: Leesonderzoek/Dyslexieonderzoek
 :: Voortgezette spellingonderzoek.
 :: Rekenonderzoek 
 :: Persoonlijkheidsonderzoek 
 :: Intellegentieonderzoek

 

De leerling heeft problemen met rekenen. Wat is nu precies het probleem? Het kan zijn, dat het de leerling aan inzicht of snelheid ontbreekt. Het kan zijn, dat er geen voldoende getalbegrip is, waardoor er problemen ontstaan bij de hoofdbewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen. 
In het rekenonderzoek wordt o.a bekeken:   

  het niveau van de leerling 
  of de voorwaarden om tot getalbegrip te komen aanwezig zijn
  wat er fout gaat bij de bewerkingen 
  hoe het denkproces van de leerling verloopt 

Het rapport gaat vergezeld van een behandelingsplan. 

Om contact te zoeken met Epie Koster:

E.J.M KOSTER 
Psychologisch en Didactisch Adviesbureau
Tel/fax: 297-5857963 

E-mail: epiekaep@setarnet.aw 
(Aruba)