Make your own free website on Tripod.com
Terug

Voortgezette spellingonderzoek

E.J.M Koster

 
 
:: Aanvankelijk lees-en spellingonderzoek.
 :: Leesonderzoek/Dyslexieonderzoek
 :: Voortgezette spellingonderzoek.
 :: Rekenonderzoek 
 :: Persoonlijkheidsonderzoek 
 :: Intellegentieonderzoek

Het kind blijft na het aanvankelijk spellen veel fouten maken bij het opschrijven van woorden en heeft moeite met dictees. Ook kan er pas in de hogere klassen een probleem ontstaan met bv. meerlettergrepige woorden, woorden met moeilijke letters en uitgangen. Als de prestaties achterblijven is het van belang om zo snel mogelijk een diagnose te stellen en te remediŽren. In het onderzoek komt o.a. aan bod:             

  aanwezigheid van voorwaarden om tot spellen te komen
  niveau bepaling 
  analyse van de fouten 
  hoe het kind spelt 
  kennis van spellingregels, enz.

Het rapport gaat vergezeld van een behandelingsplan. 

Om contact te zoeken met Epie Koster:

E.J.M KOSTER 
Psychologisch en Didactisch Adviesbureau
Tel/fax: 297-5857963

E-mail: epiekaep@setarnet.aw 
(Aruba)